Gi/Fordelte giveravtaler/Ørsta Volda misjonsforsamling

Givertjenesten vil bli fordelt mellom Misjonssambandets generelle arbeid og 

Ørsta Volda misjonsforsamling

Velg frekvens, trekkdato og ønsket beløp.

Powered by Cornerstone