Gi/Fordelte giveravtaler/Ørsta/Volda Misjonsforsamling

Givertjenesten vil bli fordelt mellom Misjonssambandets generelle arbeid og 

Ørsta/Volda Misjonsforsamling

Velg frekvens, trekkdato og ønsket beløp.

Powered by Cornerstone