Gi til Misjonssambandets arbeid

Gaven vil bli brukt der det trengs mest. Dersom du i stedet ønsker å øremerke din gave til et bestemt formål: velg "Prosjektgaver" i menyen eller "Fordelt givertjeneste" dersom din forsamling har avtale om dette.

Ønsker du et annet intervall for givertjenesten: ta kontakt med giver@nlm.no. Du må gjerne opprette avtalen først.

Powered by Cornerstone