Min side

Misjonssambandet gikk i mai 2022 over til å bruke Cornerstone som organisasjonssystem, og fikk dermed ny Min side.
Du vil her finne oversikt over dine egne gaver, giveravtaler og kjerneinfo som deg selv. 

 

 

Det gjøres større endringer for Min side for misjonsfellesskap og grupper.
Her vil det komme utvidet funksjonalitet. Dette vil etter planen være klart fra januar 2023
Har du behov for å gjøre endringer knyttet til verv og fellesskap før dette er på plass:
kontakt minside@nlm.no.

Powered by Cornerstone