Gi/Fordelte giveravtaler/Misjonsforsamlingen Misjonssalen Grimstad

Givertjenesten vil bli fordelt mellom Misjonssambandets generelle arbeid og 

Misjonsforsamlingen Misjonssalen Grimstad

Velg frekvens, trekkdato og ønsket beløp.

Powered by Cornerstone