Gi/Fordelte giveravtaler/Tønsberg Misjonssamband

Givertjenesten vil bli fordelt mellom Misjonssambandets generelle arbeid og 

Tønsberg Misjonssamband

Velg frekvens, trekkdato og ønsket beløp.

Powered by Cornerstone