Gi/Fordelte giveravtaler/Misjonshuset Kristiansand

Givertjenesten vil bli fordelt mellom Misjonssambandets generelle arbeid og 

Misjonshuset Kristiansand

Velg frekvens, trekkdato og ønsket beløp.

Powered by Cornerstone