Gi/Gi fast

Opprett fast giveravtale

Velg intervall og trekkdato. Givertjenesten vil gå til Misjonssambandets arbeid og bli brukt der det trengs mest.
Ønsker du et annet intervall for givertjenesten: ta kontakt med giver@nlm.no.

Dersom du i stedet ønsker å øremerke din giveravtale til et bestemt formål:
velg "Prosjektgaver" i menyen eller "Fordelt givertjeneste" dersom din forsamling har avtale om dette.

Powered by Cornerstone