Gi/Juleartikkel 2023

Multihandikappede «Nadia» (9) ble ambassadør for Jesus

Majoriteten av befolkningen i Sentral-Asia regnes som muslimer. Disse landene, som tidligere var en del av Sovjetunionen, er stengt for tradisjonell kristen misjonsvirksomhet. Misjonssambandets utsendinger får arbeide her som fagpersonell innen høyere utdanning, undervisning, helse og lignende.

Misjonssambandet samarbeider med en klinikk drevet av lokale kristne leger. En av våre utsendinger jobber som lege her og bidrar med å utvikle klinikken faglig. Disse legene er første generasjons kristne, som er satt i brann av Jesus til å leve et raust liv og dele evangeliet.

Ansatte ved denne klinikken reiser et par ganger i året ut til andre byer for å gi gratis konsultasjoner til pasienter. For en tid siden fikk de bl.a. hjelpe en multihandikappet jente – «Nadia» som ikke kan gå og ikke har språk. Måten Nadia og hennes familie ble møtt på under dette besøket, gjorde at de åpnet seg for evangeliet, og hele familien hennes kom til tro.

Nylig var sjefen ved klinikken på et nytt besøk i byen hvor denne familien bor. Han ble invitert hjem til dem, og bildet jeg fikk se fra dette møtet, var for det meste typisk for kulturen i området. Men så var det noe utypisk også. Det typiske var gjestfriheten man kunne se. Alt av det beste var satt frem på bordet. Det utypiske var at jeg så en far som synlig og kjærlig holdt sin multihandikappede ni år gamle datter, uten språk og med tynne bein som ikke kunne gå. Det er helt uvanlig i denne kulturen.

– Dette er Jesus sin ambassadør, hadde Nadias pappa sagt med stolthet i stemmen. – Jeg er så takknemlig for at Jesus sendte oss akkurat en slik datter. For hvis ikke han hadde sendt oss akkurat denne jenta, hadde ingen i min familie tatt imot Jesus. Men på grunn av Nadia har hele vår familie tatt imot og blitt kjent med Jesus.

Utsending i Sentral-Asia

PS. "Nadia" er fiktivt navn på jenta. Navnet kommer fra russisk, og betyr "håp". 

Støtt Misjonsambandets julekampanje, og gi evangeliet i julegave til noen som ikke har hørt om Jesus. 

Powered by Cornerstone